publicerad: 2021  
materiell materiellt materiella
materi·ell
adjektiv
materiell´
1 som har att göra med den konkreta verkligheten
MOTSATS andlig
den materiella världen
äv. som har att göra med före­mål i mots. till levande varelser
ingen människa om­kom, men de materiella skadorna var om­fattande
belagt sedan 1761; av franska matériel med samma betydelse; till senlat. materia´lis, se ur­sprung till material
2 som rör (människans) yttre behov
materiellt väl­stånd
belagt sedan 1768