publicerad: 2021  
meddelarskydd meddelar­skyddet
med·del·ar|­skydd·et
substantiv
me`ddelarskydd
lag­stadgad rätt att inte få sin identitet röjd eller efter­forskad om man vill med­dela upp­gifter av­sedda att offentlig­göras i mass­medier
belagt sedan 1978