publicerad: 2021  
medelbar medelbart medelbara
medel·bar
adjektiv
me`delbar
sär­skilt juridik som står i indirekt relation till något
medelbar skada
belagt sedan 1716; efter tyska mittelbar med samma betydelse; till 1medel!!