publicerad: 2021  
medelklass medel­klassen medel­klasser
medel|­klass·en
substantiv
me`delklass
samman­fattningen av sam­hällets sociala mellan­skikt t.ex. de flesta tjänste­män, små­företagare, lärare m.fl.
medelklassfamilj
högre medel­klass; övre medel­klass; lägre medel­klass; båda föräldrarna kom från medel­klassen
belagt sedan 1792