publicerad: 2021  
medicinare medicinaren, plural medicinare, bestämd plural medicinarna
med·ic·in·ar·en
substantiv
medici`nare
person som studerar till läkare
medicinarjargong
äv. om färdig läkare el. forskare
belagt sedan 1890