publicerad: 2021  
medicinboll medicin­bollen medicin­bollar
med·ic·in|­boll·en
substantiv
medici`nboll
stor, tung boll som an­vänds som gymnastik- och idrotts­redskap
belagt sedan 1921; jfr tyska Medizinball, engelska medicine ball med samma betydelse