publicerad: 2021  
medicinman medicinmannen medicinmän, bestämd plural medicinmännen
med·ic·in|­mann·en
substantiv
medici`nman
person som ägnar sig åt magi och bl.a. an­ses kunna bota sjukdomar främst bland vissa ur­folk
JFR schaman
belagt sedan 1868