publicerad: 2021  
medicinsk medicinskt medicinska
med·ic·in·ska
adjektiv
medici´nsk
som har att göra med läkarvetenskapen
medicinska fram­steg; medicinsk expertis
belagt sedan 1630