publicerad: 2021  
medömkan bestämd form med­ömkan, utrum
med|­ömk·an
substantiv
me`dömkan
medlidande
SE ömka
medömkansvärd
medömkan (med någon)
känna med­ömkan; han greps av med­ömkan när hon började gråta
belagt sedan 1597