publicerad: 2021  
mellanakt mellan­akten mellan­akter
mell·an|­akt·en
substantiv
mell`anakt
paus mellan två akter i (teater)före­ställning
mellanaktsmusik
(i/under) mellanakten
(i) mellanakten
(under) mellanakten
belagt sedan 1784