publicerad: 2021  
mellandag mellan­dagen mellan­dagar
mell·an|­dag·en
substantiv
mell`andag
1 vanligen bestämd form plur. dag mellan större högtids­dagar särsk. om dagarna mellan jul och ny­år
(i/under) mellandagarna
(i) mellandagarna
(under) mellandagarna
det är många god­bitar i tv under jul­helgen och i mellan­dagarna
belagt sedan 1893
2 sär­skilt sport till­fälle med mindre lyckade in­satser efter (och före) till­fällen med bättre prestationer
världs­mästaren hade en mellan­dag och slutade sexa
belagt sedan 1968