publicerad: 2021  
mellankropp mellan­kroppen mellan­kroppar
mell·an|­kropp·en
substantiv
mell`ankropp
mellersta del av insekts­kropp mellan huvudet och bak­kroppen
belagt sedan 1818