publicerad: 2021  
1memorial memorialen memorialer
mem·ori·al·en
substantiv
memoria´l
mest historiskt journal där affärstransaktioner förs in i tids­följd
belagt sedan 1680; av senlat. memoria´le 'minnesanteckning'; jfr ur­sprung till memorera
2memorial memorialet, plural memorial, bestämd plural memorialen
mem·ori·al·et
substantiv
memoria´l
mest historiskt skriftlig fram­ställning eller in­laga ofta av hög­tidlig el. officiell karaktär
konstitutions­utskottets memorial 1809 med förslag till regerings­form
belagt sedan 1601; se ur­sprung till 1memorial!!