publicerad: 2021  
meny menyn menyer
meny·er
substantiv
meny´
matsedel
sill i olika in­läggningar stod på menyn
sär­skilt om mat­sedel med dagens rätter
MOTSATS à la carte
äv. bildligt, spec. om (varierat) program och dylikt
kabarén bjöd på en blandad meny
äv. om lista på data­skärm över olika program m.m.
belagt sedan 1871; av franska menu 'meny, detaljerad lista över de en­skilda rätterna i en mål­tid', till menu 'liten'; jfr ur­sprung till 1minut!!