publicerad: 2021  
merit meriten meriter
mer·it·en
substantiv
meri´t
om­ständighet som räknas någon till förtjänst särsk. vid tjänste­tillsättning
JFR cv
meritförteckning; meritvärdering
en merit (för någon)
formella meriter; goda meriter; tunga meriter; tredjeplaceringen var en fin merit; hon fick lektoratet tack vare över­lägsna pedagogiska meriter
någon gång äv. om dokument som styrker om­ständigheterna
skicka in sina meriter
belagt sedan 1644; via franska av lat. mer´itum 'förtjänst'; jfr ur­sprung till emeritus