publicerad: 2021  
mervärdesskatt mervärdes­skatten mervärdes­skatter
även
mervärdeskatt mervärde­skatten mervärde­skatter
mer·värd·es|­skatt·en, mer·värde|­skatt·en
substantiv
me`rvärdesskatt el. me`rvärdeskatt
en skatt på varor och tjänster som tas ut i varje produktions- och distributionsled
mervärdesskatt (något)
belagt sedan 1962