publicerad: 2021  
meta metade metat
verb
me`ta
fiska med spö vanligen med flöte och agnad krok
metkrok; metmask; metspö
någon metar (djur) (med något)
meta mört; meta med enkel­krok
belagt sedan 1551; trol. samma ord som sv. dial. meta 'sikta' och isl. meita 'skära'
metametande, metning