publicerad: 2021  
metallspån metall­spånet, plural metall­spån, bestämd plural metall­spånen
met·all|­spån·et
substantiv
metall`spån
flis­artat av­fall vid metall­bearbetning
belagt sedan 1853