publicerad: 2021  
midvinterblot midvinter­blotet, plural midvinter­blot, bestämd plural midvinter­bloten
mid·vinter|­blot·et
substantiv
mi`dvinterblot
(förmodad) offerfest vid mid­vinter­tid i det forn­tida Norden; inte säkert belagd
(på/under/vid) midvinterblotet
() midvinterblotet
(under) midvinterblotet
(vid) midvinterblotet
Carl Larssons berömda målning "Midvinterblot"
belagt sedan 1747