publicerad: 2021  
mikro-
förled
1 som har att göra med en mycket liten skala särsk. i tekniskt samman­hang
MOTSATS makro-
belagt sedan ca 1680; till grek. mikros´ 'liten'
2 en miljondel av den storhet som efter­ledet syftar på
mikrogram; mikrosekund
belagt sedan 1886