publicerad: 2021  
militant neutrum militant, bestämd form och plural militanta
mil·it·ant
adjektiv
militan´t
beredd att ta strid för att genom­driva vissa krav
militanta fundamentalister
äv. om handling och dylikt
stämningen på strejkmötet var militant
belagt sedan 1934; av lat. mi´litans 'som strider'