publicerad: 2021  
mineralvatten mineralvattnet
miner·al|­vatt·net
substantiv
minera`lvatten
salt- och kol­syre­haltigt vatten spec. från hälso­brunn el. vatten­täkt som upp­fyller sär­skilda krav på kvalitet; vanligt som måltids­dryck
ett mineral­vatten som "Ramlösa"
belagt sedan 1679