publicerad: 2021  
ministerium ministeriet ministerier
min·isteri·et
substantiv
ministe´rium
endast vid beskrivning av ut­ländska förhållanden organisatorisk enhet i den centrala stats­apparaten med en minister som chef mot­svarande det som i Sverige kallas "departement"
kolonialministerium
belagt sedan 1852; av lat. minister´ium 'syssla; tjänst; ämbete', till minister