publicerad: 2021  
missaktning miss­aktningen
miss|­akt·ning·en
substantiv
miss`aktning
(allt­för) låg värdering av någon/något
missaktning (av/mot någon/något/sats)
missaktning (av någon)
missaktning (av något)
missaktning (av sats)
missaktning (mot någon)
missaktning (mot något)
missaktning (mot sats)
hak­kors och andra symboler som ut­trycker miss­aktning för andra folk­grupper
belagt sedan 1807