publicerad: 2021  
missförstånd miss­förståndet, plural miss­förstånd, bestämd plural miss­förstånden
miss|­för·stånd·et
substantiv
miss`förstånd
fel­aktig tolkning av inne­håll, av­sikt eller dylikt; ibland med bi­betydelse av konflikt
ett missförstånd (mellan några)
språkförbistringen gav upp­hov till lustiga miss­förstånd; de är vänner igen sedan de klarat upp en del gamla miss­förstånd
spec. i ett ut­tryck som före­går förtydligande eller dylikt
för und­vikande av miss­förstånd vill jag säga, att ...
belagt sedan 1600