publicerad: 2021  
missionsfält missions­fältet, plural missions­fält, bestämd plural missions­fälten
miss·ions|­fält·et
substantiv
[mi∫o`ns-]
arbets­område för mission
belagt sedan 1862