publicerad: 2021  
missionsförbundare missions­förbundaren, plural missions­förbundare, bestämd plural missionsförbundarna
miss·ions|­för·bund·ar·en
substantiv
[mi∫o`ns-]
person som till­hör Svenska Missions­förbundet
belagt sedan 1920