publicerad: 2021  
mjuk mjukt mjuka
adjektiv
1 som ger efter för tryck och böjning
MOTSATS hård 1, styv 1 JFR vek 1
mjuk (att+verb)
mjukt bröd; en mjuk kudde; en stor mjuk fåtölj
äv. bildligt, spec. efter­given, foglig
han trilskades men de lyckades få honom mjuk
spec. äv. försiktig, mild
en mjuk start; ett mjukt nej; välja en mjukare linje
spec. äv. mindre exakt
mjuk fråga se fråga
mjuk valuta se valuta
belagt sedan 1400 (brev från Ölands invånare till kung Erik om löfte om skatt in natura (Styffe)); fornsvenska miuker; nord. ord av dunkelt urspr.
2 an­genäm för känseln med ton­vikt på beröring snarare än tryck
MOTSATS hård 2, sträv
kattmjuk; sammetsmjuk
mjuk som kaninskinn; mjukt skinn­band
äv. all­männare an­genäm för sinnena spec. om jämna, släta kurvor och dylikt
MOTSATS skarp 1, tvär 1
en mjuk behaglig röst; en mjuk färg­ton; det mjuka österlenska landskapet
äv. om person el. handling behaglig (i upp­trädandet)
han är väldigt fin och mjuk mot barnen; hennes mjuka charm
mjuk vokal se vokal
mjukt vatten se vatten
tackar (allra) mjukast! något ålderdomligthjärtligt tack!tackar mjukast för de fina blommorna!
belagt sedan 1573