publicerad: 2021  
modersmjölksersättning modersmjölks­ersättningen modersmjölks­ersättningar
moders·mjölks|­er·sätt·ning·en
substantiv
mo`dersmjölksersättning
näringslösning för späd­barn vanligen av komjölk
det finns full­värdiga modersmjölks­ersättningar som komplement till eller i stället för bröst­mjölk
belagt sedan 1955