publicerad: 2021  
monark monarken monarker
mon·ark·en
substantiv
monar´k
stats­överhuvud i monarki om kung, drottning, kejsare eller dylikt; nu­mera vanligen utan större makt
SYN. regent
belagt sedan 1607; via medeltidslat. av grek. monar´khes, till mon´os 'ensam' och ar´khein 'härska'; jfr ur­sprung till anarki, mono, munk, patriark, ärke-