publicerad: 2021  
moralisk moraliskt moraliska
mor·al·isk
adjektiv
mora´lisk
1 som har att göra med upp­fattningen om rätt och orätt
en grund­läggande moralisk princip; känna moralisk indignation
äv. som följer all­männa normer för rätt och orätt
hon är mycket moralisk av sig
ibland ironiskt
vissa före­språkare för moralisk upp­rustning ville censurera filmen
belagt sedan 1763
2 som till­hör det andliga planet
hon visade både fysiskt och moraliskt mod; brodern var ett moraliskt stöd för henne
äv. för att an­ge en i djupare mening rätt­vis bedömning
en moralisk seger; veteranen vann genom en domar­tabbe men den moraliske segraren var den unge ut­manaren
ibland i mots till juridisk
du har i varje fall moralisk skyldighet att hjälpa henne
belagt sedan ca 1765