publicerad: 2021  
morfem morfemet, plural morfem, bestämd plural morfemen
morf·em·et
substantiv
morfe´m
minsta språkliga enhet med själv­ständig betydelse om ord el. del av ord
morfemanalys; avledningsmorfem; böjningsmorfem
ordet "järn­vägen" består av tre morfem: "järn", "väg" och "-en"
belagt sedan 1898; av franska morphème med samma betydelse; till grek. morphe´ 'form'