publicerad: 2021  
mossa mossan mossor
moss·an
substantiv
[mås`a]
vanligen koll. (typ av) kryptogam växt som ofta bildar mjuka, gröna täcken på under­laget och som antingen består av bål el. av stam och blad (men saknar rötter)
JFR lav
en bädd av mossa; mossan svällde under tallarna; bekämpa mossan på gräs­mattan; berget var täckt av mossa
äv. om bitar av mossa
kol­trasten bygger sitt bo av strån, mossa och löv som blandas med jord
äv. bildligt i ut­tryck för att något är helt föråldrat el. ut­tjatat
en anekdot som det växer mossa på
belagt sedan 1430–50 (Herr Ivan Lejon-Riddaren); fornsvenska mosi 'mossa; mosse', till fornsvenska mos 'mossa'; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. mu´scus 'mossa'; jfr ur­sprung till mosse, myr