publicerad: 2021  
motorväg motor­vägen motor­vägar
mot·or|­väg·en
substantiv
mo`torväg
väg med skilda kör­banor och utan korsningar i samma plan för snabbaste trafik med motor­fordon
äv. bildligt om stora nät­verk av kablar för energi­transport, av datorer för över­föring (via tele­nät) av information eller dylikt vanligen plur.
elektroniska motor­vägar
belagt sedan 1945; efter engelska motorway med samma betydelse