publicerad: 2021  
mottagarland mottagarlandet mottagarländer
mot·tag·ar|­land
substantiv
mo`ttagarland
land som tar emot någon el. något särsk. i fråga om människor som söker asyl
leverans­tiden för postpaket varierar beroende på mottagar­land; tre stora mottagar­länder för kvot­flyktingar var Kanada, USA och Sverige
belagt sedan 1919