publicerad: 2021  
murförband mur­förbandet, plural mur­förband, bestämd plural mur­förbanden
mur|­för·band·et
substantiv
mu`rförband
placering av mur­stenar så att överliggande stenar täcker fogarna mellan under­liggande var­igenom viss stabilitet erhålls äv. utan binde­medel
belagt sedan 1860