publicerad: 2021  
mänsklighet mänskligheten
mänsk·lig·het·en
substantiv
[män`sk-]
1 vanligen bestämd form samman­fattningen av alla människor genom alla tider el. vid en viss tid­punkt
mänsklighetens historia; en mänsklighetens väl­görare; halva mänskligheten är kvinnor
belagt sedan 1770
2 det att ta hän­syn till människor och deras grund­läggande behov
visa mänsklighet mot de besegrade; en chef som kombinerar effektivitet med mänsklighet
äv. mindre brukligt egenskaper som är typiska för människan
belagt sedan 1713
Gå fram, du mänsklighet! var glad, var tröst,
ty du bär evigheten i ditt bröst. Viktor Rydberg, Kantat vid jubelfest-promotionen i Upp­sala den 6 september 1877 (i Dikter, 1882)