publicerad: 2021  
möbelsnickare möbel­snickaren, plural möbel­snickare, bestämd plural möbelsnickarna
möbel|­snick·ar·en
substantiv
`belsnickare
person som yrkes­mässigt till­verkar möbler mer el. mindre hant­verks­mässigt
belagt sedan 1876