publicerad: 2021  
mönstring mönstringen mönstringar
mönstr·ing·en
substantiv
mön`string
1 an­bringande av mönster
mönstring (av något)
äv. om mönstret
stil­fulla mönstringar i svart och vitt
belagt sedan 1925
2 granskning och in­skrivning av värn­pliktiga eller sjö­män
mönstringsskyldig
mönstring (av någon)
mönstringen består av olika under­sökningar, tester och intervjuer
belagt sedan 1855