publicerad: 2021  
mörda mördade mördat
verb
`rda
upp­såtligt döda någon; vanligen över­lagt
JFR dräpa
någon mördar någon/något (med något)
någon mördar någon (med något)
någon mördar något (med något)
han mördade sin fru för att komma åt hennes pengar; tjallaren blev mördad av maffian
äv. bildligt, spec. med av­seende på abstrakta före­teelser ut­öva kraftigt över­våld mot
gevär hjälper aldrig dem som mördar friheten
spec. äv. (i ett ut­tryck) om annat än person
något mördar
om blickar kunnat mörda hade han fallit ner död; hennes blickar mördar
belagt sedan 1000-talet (runsten, Arnö, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform mrþan (perfekt particip), fornsvenska myrþa; bildn. till mord
mördamördande, mord