publicerad: 2021  
mördare mördaren, plural mördare, bestämd plural mördarna
mörd·ar·en
substantiv
`rdare
person som mördat någon
barnamördare; dubbelmördare; giftmördare; lustmördare; massmördare
en kall­blodig mördare; spaningarna efter mördaren; mördaren gick fort­farande lös
äv. om person som vane­mässigt mördar
han beskrivs som mördare och sexual­dåre
äv. om djur, växt eller dylikt som kan döda el. skada sin om­givning i sammansättn.
mördaralg; mördarcell; mördarhund; mördarmussla; mördarsnigel
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska myrdhare, mordhare; till mörda
Satans mördare. Ur ett tal av Olof Palme 1975; citatet hän­för sig till döds­domar i Francodiktaturens Spanien