publicerad: 2021  
nafta naftan
naft·an
substantiv
naf´ta el. naf`ta
en färg­lös vätska som an­vänds som lösnings­medel
lacknafta; tvättnafta
förr äv. petroleum
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska napta, nafta; av grek. naph´tha 'berg­olja'