publicerad: 2021  
nalkas nalkades nalkats
verb
nal`kas
något hög­tidligt (långsamt) närma sig i tid el. rum
någon/något nalkas (någon/något)
någon nalkas (någon)
någon nalkas (något)
något nalkas (någon)
något nalkas (något)
tigern nalkades sitt byte; fienden nalkades staden; julen nalkades; den gamla kände slutet nalkas
äv. bildligt
nalkas ämnet med respekt
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska nalkas, med sidoformen nalka; av lågtyska naleken med samma betydelse, till na(he) 'nära', jfr ur­sprung till 2annalkande, 1när 2
nalkasnalkande