publicerad: 2021  
narciss narcissen narcisser
narciss·en
substantiv
narciss´
typ av (odlad) vårblommande lök­växt som bär kalkar med rör- eller skål­formiga bi­kronor i mitten t.ex. påsk­lilja, pingst­lilja och tazett; särsk. om pingst­lilja
belagt sedan 1643; av franska narcisse, lat. narciss´us, grek. nar´kissos 'narciss'; ev. besläktat med narkos