publicerad: 2021  
narkotika narkotikan
nark·ot·ik·an
substantiv
[-å´t-]
bedövande eller stimulerande medel som på­verkar centrala nerv­systemet och kan ge skador och beroende; ofta olagligen miss­brukat, men äv. anv. som läke­medel
narkotikabeslag; narkotikabrott; narkotikahaj; narkotikahandel; narkotikaklassad; narkotikapolis
miss­bruka narkotika; olaga inne­hav av narkotika; handel med narkotika
äv. bildligt
nostalgin, vår tids narkotika
tung narkotika mycket farlig narkotikapolisen fick ökade an­slag och kraft­tag togs fram­för allt mot langare av tung narkotika
belagt sedan 1887; urspr. plur. av narkotikum