publicerad: 2021  
nate naten natar
nat·en
substantiv
na`te
typ av (söt)vatten­växt med små oansenliga blommor helt nedsänkt el. med flytblad över vatten­ytan
gräsnate; gäddnate; ålnate
äv. om andra (vatten)växter, t.ex. våt­arv
hårnate
belagt sedan 1674; till ett förlorat fornsvenska adj. med bet. 'våt'; jfr tyska nass 'våt'