publicerad: 2021  
national-
nat·ion·al-
adjektiviskt förled
[nat∫ona`l-]
1 som har att göra med en nation
belagt sedan 1794; till nation
2 ut­märkande för en nation i fråga om kultur, historia, traditioner och dylikt
nationaldryck; nationalsport
äv. i fråga om den/det mest fram­stående
belagt sedan 1811