publicerad: 2021  
nationalflagga nationalflaggan nationalflaggor
nat·ion·al|­flagg·an
substantiv
[nat∫ona`l-]
flagga som an­vänds som nationalitets­beteckning
brittiska handels­fartyg för en sär­skild handelsflagga i stället för national­flaggan
belagt sedan 1791