publicerad: 2021  
nedprioritera ned­prioriterade ned­prioriterat
eller
nerprioritera nerprioriterade nerprioriterat
verb
ne`dprioritera el. ne`rprioritera
ofta lös förbindelse, se prioritera ner ge lägre prioritet
någon nedprioriterar någon/något
någon nedprioriterar någon
någon nedprioriterar något
en ned­prioriterad fråga; ett ned­prioriterat forskningsområde; landets regering kritiseras för att ha ned­prioriterat miljöfrågorna de senaste åren
belagt sedan 1991
nedprioriteranedprioritering