publicerad: 2021  
nedtrappning ned­trappningen ned­trappningar
eller
nertrappning ner­trappningen ner­trappningar
ned|­trapp·ning·en, ner|­trapp·ning·en
substantiv
ne`dtrappning el. ne`rtrappning
gradvis minskning vanligen av någon mer om­fattande verksamhet
nedtrappning (av något)
en ned­trappning av ersättnings­nivåerna; vid 65 års ålder tyckte han att det var dags för ned­trappning
spec. medicin
ned­trappning av anti­depressiva medel; läkaren rekommenderade totalt rök­stopp snarare än ned­trappning
belagt sedan 1966; efter engelska de-escalation med samma betydelse; jfr ur­sprung till upptrappa